Puteți sprijini activităţile Asociației Umanitare Tadeu donând în contul : RO53INGB0000999910765211  
  • IMG-20240116-WA0003
  • IMG-20240116-WA0002
  • IMG-20240116-WA0001 [photoutils.com]
  • IMG-20240116-WA0007
  • IMG-20240116-WA0006
  • IMG-20240116-WA0005
  • IMG-20240116-WA0004 [photoutils.com] (1)

Poți ajuta fără niciun efort.

Completează FORMULARUL 230 și donează 3,5% din impozitul pe venit către Asociația Umanitară Tadeu

Persoanele fizice care au realizat venituri în anul 2023 pentru care datorează impozit pe venit și pentru care nu au obligația completării declarației unice pot opta pentru virarea unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru susținerea activităților Asociației Umanitare Tadeu, completând FORMULARUL 230

Formularul se poate depune si direct la registratura organului fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, prin poştă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, până la data de 25.05.2024.

Retrospectiva anului 2023

Despre noi

Dacă ar fi să vorbim despre istoricul nostru, ar trebui ne amintim de multele momente de până acum când ne-am propus să facem bine și n-am reușit, când am vrut să oferim mai mult și nu am avut resurse, când am vrut să găsim un adăpost pentru cineva și nu am obținut nici un răspuns favorabil.

Existența noastră a început atunci când am realizat că împreună putem face gesturi salvatoare pentru cei din jur. Doar împreună. Ne-au unit valori precum: curajul, generozitatea și grija față de cei aflați în situații grele. Și credem că stropul de dragoste pe care îl putem oferi poate salva setea ucigătoare a celor care sunt bolnavi, săraci, singuri, părăsiți. Acțiunile noastre filantropice au dobândit o formă instituțională abia în 2017.

Misiune

Punem suflet pentru aproapele nostru prin promovarea valorilor spiritualității creștin-ortodoxe pe care le adaugăm continuu activității noastre. Scopul activităților noastre:

Îmbunătățirea calității vieții

persoanelor aflate în dificultate prin acțiuni de ajutorare

Soluții

găsirea soluțiilor pentru problemele sociale precum prevenirea și diminuarea abandonului familial, reducerea abandonului școlar

Dialogul social

încurajarea dialogului social și incluziunea grupurilor dezavantajate

Voluntariat

promovarea voluntariatului și dezvoltarea spiritului civic.

Valori

TENACITATE
ALTRUISM
DEDICARE
EMPATIE
UMANITATE

valori

Tipuri de evenimente Asociația Umanitară Tadeu

Activități recreative pentru copii

Acțiuni sociale

Evenimente caritabile și strângere de fonduri

Bucurii de sărbători

Tradiții culturale

Socializare și recreere

Voluntari pentru mediu