Ce oferim

 • Ajutor pentru igiena corporală

 • Îmbrăcare/dezbrăcare

 • Igiena eliminărilor

 • Hrănire și hidratare

 • Transfer și mobilizare

 • Deplasare în interior

 • Comunicare

 • Ajutor pentru igiena corporală
 • Îmbrăcare/dezbrăcare
 • Igiena eliminărilor
 • Hrănire și hidratare
 • Transfer și mobilizare
 • Deplasare în interior
 • Comunicare

Acte necesare ȋntocmire dosar

 • copii ale actelor de stare civila BI / CI, Certificat de nastere, certificat de casatorie;
 • copie cupon de pensie;
 • copii ale documentelor medicale care sa dovedeasca starea de sanatate a persoanei: certificat de incadrare in grad de handicap, certificat de pierdere a capacitatii de munca, ultima iesire din spital;
 • alte acte medicale din care sa rezulte bolile de care sufera solicitantul si tratamentul pe care il urmeaza;
 • Cererea pentru acordarea serviciilor sociale.
 • Fişă de evaluare socio – medicală completată de către medicul de familie/medicul specialist.

Costuri servicii îngrijire la domiciliu:

 • Serviciile se acorda in functie de gradul de dependenta in care se afla persoana varstnica si a nevoilor acesteia evaluate prin Grila nationala de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice.
 • Aceste necesitati de ingrijire le vom evalua impreuna in cadrul primei intalniri de discutii, la domiciliul clientului sau la sediul Asociației Umanitare Tadeu.
 • Programul de acordare a serviciilor de ingrijire Ia domiciliu se stabileste de comun acord cu beneficiarul si cu ingrijitorul la domiciliu in functie de nevoile beneficiarului si in limita capacitatii serviciului.