Despre noi

Dacă ar fi să vorbim despre istoricul nostru, ar trebui ne amintim de multele momente de până acum când ne-am propus să facem bine și n-am reușit, când am vrut să oferim mai mult și nu am avut resurse, când am vrut să găsim un adăpost pentru cineva și nu am obținut nici un răspuns favorabil. Existența noastră a început atunci când am realizat că împreună putem face gesturi salvatoare pentru cei din jur. Doar împreună.

Ne-au unit valori precum: curajul, generozitatea și grija față de cei aflați în situații grele. Și credem că stropul de dragoste pe care îl putem oferi poate salva setea ucigătoare a celor care sunt bolnavi, săraci, singuri, părăsiți. Acțiunile noastre filantropice au dobândit o formă instituțională abia în 2017. Și chiar dacă suntem proaspăt-înscriși în actele juridice, sutele de oameni care ne-au dat șansa de a-i bucura conferă stabilitate și coeziune asociației noastre. În timp ce scriem acest text, el devine istorie și alte cuvinte stau să apară. Așa cum, după ce am săvârșit o faptă bună, ne gândim la nenumărații suferinzi care ne așteaptă.

Te rugăm să scrii o istorie minunată alături de noi! Pune sufletul tău lângă sufletele noastre!

Misiune: Punem suflet pentru aproapele nostru prin promovarea valorilor spiritualității creștin-ortodoxe pe care le adaugăm continuu activității noastre

Scop acela de a contribui la:

  • îmbunătățirea calității vieții persoanelor aflate în dificultate prin acțiuni de ajutorare
  • găsirea soluțiilor pentru problemele sociale precum prevenirea și diminuarea abandonului familial, reducerea abandonului școlar
  • încurajarea dialogului social și incluziunea grupurilor dezavantajate
    promovarea voluntariatului și dezvoltarea spiritului civic.

Valori: TENACITATE | ALTRUISM | DEDICARE | EMPATIE | UMANITATE

Sfântul Apostol Iuda Tadeu este protectorul Asociației Umanitare Tadeu care funcționează prin sârguința membrilor parohiei bisericii “Sfântul Dumitru-Poștă”, Paraclis Universitar. Asociația a fost binecuvântată în ultimul timp cu realizări importante, reușind să sprijine tineri și copii cu situații materiale dificile și care aveau nevoie de ajutorul semenilor lor.