Servicii psihologice

INFORMAȚII ȘI DETALII: 0759769466

Serviciile psihologice oferite prin platforma Asociației Umanitara Tadeu sunt :

 • Consilierea psiho-educaționala sau psihoeducația îmbină psihoterapia cu educația pentru a ajuta oamenii să înțeleagă și să învețe cum să gestioneze anumite probleme cu care se confruntă.
  Psihoeducația se axează pe componenta de informare, ajutând oamenii să-şi crească nivelul de conștientizare, să-şi îmbunătățească abilitățile de comunicare și relaționale legate de provocări.
  Psihoeducația constă într-un schimb de informații relevant pentru domeniul de interes al clientului și aplicarea unor principii terapeutice. Iar rolul consilierului este mai curând de facilitator sau profesor decât de terapeut.

  Durată: 1 oră
  Preț: 180 RON

 • Reprezintă un proces prin care se  stimulează capacitatea clientului de a-și asuma deciziile și motivația pentru schimbare și care are ca scop final adaptarea eficientă și echilibrată a acestuia la situațiile de viață.

  Consilierea psihologică implică o acțiune planificată, progresivă și susținută, prin care clientul este încurajat să se descopere și să găsească modalități noi de rezolvare a problemelor și dilemelor cu care se confruntă. Pe scurt, consilierea psihologică înseamnă procesul de ghidare în identificarea si utilizarea cât mai eficientă a resurselor personale.

  Durată: 1 oră
  Preț: 180 RON

 • Reprezintă procesul de ghidare în identificarea opțiunilor cele mai potrivite cu înclinațiile. aptitudinile și competențele personale,  în plan educațional și  profesional .Vocația este cumva, chemarea vieții, modul prin  care fiecare iți găsește împlinirea prin ceea ce face. Odată conștientizate inclinațiile și abilitățile personale, este importanta conexiunea intre ceea ce se învață pentru împlinirea vocației prin dezvoltarea competențelor  si utilitatea cunoștințelor si abilităților dobândite pentru concretul profesiei. 

  Durată: 1 oră
  Preț: 200 RON

 • Include ateliere de dezvoltare personala pentru copii sau adulți, programe de parenting și programe destinate familiei pentru o mai buna comunicare parinte-copil si programe de educație despre stilul de viată sănătos.

  Dezvoltarea personală înseamnă procesul de autocunoaștere, de conștientizare  și de optimizare a  aspectelor personale,(atât vulnerabilități, cât și resurse), având ca obiectiv autorealizarea sau valorificarea  potențialului personal maxim. Cea mai benefică este dezvoltarea personala prin intermediul unui grup, pentru ca revelă aspecte de relaționare  care în context individual sunt foarte greu de observat, conștientizat, schimbat.

  Parentingul reprezintă un mod conștient, informat și asumat, de educație familială, emoțională și de creștere a copiilor, în sensul de a dezvolta o relație sănătoasă parinte-copil, raportată corect la nevoile copilului si ale adultului, creșterea conștientă a copilului în acord cu stadiile aferente dezvoltării acestuia.

  Stilul de viată sănătos înglobează alimentație, exerciții fizice si odihnă/relaxare. Cu rutină și cu disciplina aferentă. Este un model bazat pe nevoile individuale, specifice ale organismului astfel încât să integreze sănătatea fizică și psihică.

  Durată: 2 ore / 3 ore
  Preț: 100 RON / 150 RON

 • Evaluarea psihologică are ca obiectiv clarificarea zonelor cu probleme(de ordin clinic), identificarea resurselor si abilităților existente, dezvoltarea unor obiective realiste si pe furnizarea unui plan terapeutic personalizat. Evaluare psihologică clinică rezultă din analiza datelor biografice, testelor psihologice, interviului clinic. În funcție de nevoie/ solicitare, în urma evaluării clinice, clientul poate primi un raport de screening psihologic, care să vizeze temperament, mecanisme de apărare, trăsături clinice, riscuri(vulnerabilități), puncte forte(resurse), recomandări.

  Fără raport – Durată: 90 minute – Preț: 250 RON
  Cu raport – Durată: 150 minute – Preț: 400 RON

 • Dependența de alcool și substanțe, constă într-un comportament stabil de consum neadecvat de alcool, droguri, medicamente, tutun, ducând la deteriorarea psihică și/sau fizică a individului. Consumul constant și neadecvat de alcool și droguri determină : 1. instalarea toleranței – scăderea efectului așteptat la aceeași cantitate, urmată de creșterea în timp a cantității de alcool/substanță consumată; 2. manifestarea sindromului de abstinență (sevraj) – apariția simptomelor fizice și psihice la întreruperea bruscă a consumului. Intervenția psihologică trebuie să se însoțească intervenția medicală (psihiatru, neurolog) și urmărește remodelarea personalității afectată de dependența de alcool/droguri; de asemenea, țintește suportul și soluționarea trăirior depresive și anxioase resimțite în absența consumului, problemele familiale și profesionale, și susține reintegrarea în societate.

  Durată: 1 oră
  Preț: 180 RON

 • Dezechilibrele legate de alimentație sunt caracterizate prin perturbări severe în comportamentul alimentar. Cele două diagnostice specifice, anorexia nervoasă – refuzul de a menține o greutate corporală normală minimă și bulimia nervoasă – caracterizată prin episoade repetate de mâncat excesiv urmate de trăiri de vinovăție și comportamente compensatorii inadecvate: vomismente, exces de laxative/diuretice, posturi prelungite, exerciții fizice intense. Intervenția psihologică are în vedere corectarea perceperii eronate a conformației și greutății corporale, element esențial în ambele tulburări, întărirea imaginii de sine și creșterea stimei de sine, reglarea dezechilibrelor emoționale asociate, a trăirilor dominant depresive – în cazul anorexiei și a trăirilor dominant anxioase – în cazul bulimiei

  Durată: 1 oră
  Preț: 180 RON

 • Nevrozele constituie un grup de afecțiuni caracterizate prin tulburări emoționale specifice, consecințe ale trăirii unor situații de viață dificile, dar și ale unei vulnerabilități preexistente . Modificările care apar sunt resimțite neplăcut de individ, provoacându-i dificultăți de adaptare. Intervenția psihologică urmărește reducerea până la dispariție atât a simptomelor psihice: anxietate (neliniște și îngrijorare excesive), depresie (tristețe profundă, idei de vinovăție și pedepsire), iritabilitate, idei obsesive, fobii, cât și a tulburărilor unor funcții organice (somn, conduită alimentară, dinamică acțională), urmărind o îmbunătățire a structurii de personalitate, susținând integrarea mai adaptată a persoanei în existența cotidiană

  Durată: 1 oră
  Preț: 180 RON

 • Stresul constă într-un ansamblu de reacții somatice, emoționale, mintale și de comportament prin care psihicul încearcă să controleze factorii agresivi ce tind să destabilizeze organismul. Este rezultatul dezechilibrului dintre solicitări și capacitățile personale de răspuns, autopercepute de individ ca fiind insuficiente.

  Consecințele stresului sunt:

  1. tulburările de adaptare – răspunsuri la factori agresivi persistenți, cu dispoziții dominant depresive sau anxioase, cu tulburări de comportament și forme mixte;

  2. stresul acut și stresul posttraumatic, stări patologice de răspuns la acțiunea unor factori de o agresivitate extremă, care, punând în pericol viața sau integritatea individului, generează emoții a căror violență modifică durabil aspecte din personalitatea acestuia.

  Intervenția psihologică urmărește în primul rând o desensibilizare progresivă la stres, o diminuare a reacțiilor excesive prin dezvoltarea capacității de evaluare cât mai obiectivă a realității, cunoașterea propriilor resurse, concomitent cu întărirea imaginii de sine și reducerea eventualelor vulnerabilități. În gestionarea stresului deja manifest intervenția terapeutică urmărește inclusiv activarea unor mecanisme psihice de apărare, menite să scadă tensiunea emoțională în situațiile stresante. Scopul final al intervenției urmărește dezvoltarea așa-numitului stil de coping, stil de abordare adaptativă, emoțional și comportamental, a dificultăților de viață.

  Durată: 1 oră
  Preț: 180 RON

 • Tulburările de personalitate sunt modele durabile de percepere, gândire și de comportament, înrădăcinate în structura psihică a persoanei și manifestate prin reacții deviante față de media normalității. Ele se structurează pe parcursul copilăriei și adolescenței, sau în tinerețe când se și stabilizează. Comportamentele disfuncționale sunt specifice fiecărui tip de tulburare : emoționalitate excesivă și instabilă, răceală emoțională și conflictualitate, agresivitate și încălcarea drepturilor celorlalți, perfecționism și control, impulsivitate și instabilitate în relații, retragere și inhibiție socială, atașament și aderență excesivă de cei din jur. Intervenția psihologică urmărește înlocuirea comportamentelor disfuncționale cu unele adaptative, prin modificarea unor scheme de gândire și trăsături de personalitate rigide și dezadaptative.
  Durată: 1 oră
  Preț: 180 RON

 • Reprezintă procesul de ghidare și restructurare a relației de cuplu. Aceasta vine într-un moment de impas, de criză a cuplului și presupune un proces de explorare a motivațiilor inconștiente ale fiecărui partener, de conștientizare a mecanismelor disfuncționale, dar și a celor funcționale pentru gestionarea conflictelor și găsirea de soluții optime la nivel de relație de cuplu, ținând cont și de specificitatea fiecăruia dintre parteneri.

  Durată: 1 oră
  Preț: 225 RON

 • Reprezintă procesul de ghidare și intervenție în restructurarea  dinamicii familiale. Aceasta visează familia ca un sistem și, deci, ca principală resursă a fiecărui membru și urmărește dezvoltarea unei structuri de familie satisfăcătoare (cea mai realistă in condițiile date), care să permită împlinirea nevoilor individuale, dar și a familiei, ca întreg, pe mai multe dimensiuni psihologică, socială, medicală.

  Durată: 1 oră
  Preț: 225 RON

 • Este un proces de restructurare a personalității, prin care se oferă suport si intervenție în conștientizarea, procesarea și integrarea emoțiilor, senzațiilor corporale, gândurilor și comportamentelor.

  Spre deosebire de consilierea psihologică, unde se pune accent pe conștientizări si activarea resurselor personale, psihoterapia este un proces de durata mai lunga pentru că implică procesarea și integrarea emoțiilor, senzațiilor corporale, gândurilor, comportamentelor, traumelor.

  Durată: 1 oră
  Preț: 180 RON