Servicii psihologice

Serviciile psihologice oferite de către Asociația Umanitara Tadeu sunt :

 • Reprezintă un proces prin care se  stimulează capacitatea clientului de a-și asuma deciziile și motivația pentru schimbare și care are ca scop final adaptarea eficientă și echilibrată a acestuia la situațiile de viață.

  Consilierea psihologică implică o acțiune planificată, progresivă și susținută, prin care clientul este încurajat să se descopere și să găsească modalități noi de rezolvare a problemelor și dilemelor cu care se confruntă. Pe scurt, consilierea psihologică inseamnă procesul de ghidare în identificarea si utilizarea cât mai eficientă a resurselor personale.

 • Este un proces de restructurare a personalității, prin care se oferă suport si intervenție în conștientizarea, procesarea și integrarea emoțiilor, senzațiilor corporale, gândurilor și comportamentelor.

  Spre deosebire de consilierea psihologică, unde se pune accent pe conștientizări si activarea resurselor personale, psihoterapia este un proces de durata mai lunga pentru că implică procesarea și integrarea emoțiilor, senzațiilor corporale, gândurilor, comportamentelor, traumelor.

 • Reprezintă procesul de ghidare și restructurare a relației de cuplu. Aceasta vine într-un moment de impas, de criză a cuplului și presupune un proces de explorare a motivațiilor inconștiente ale fiecărui partener, de conștientizare a mecanismelor disfuncționale, dar și a celor funcționale pentru gestionarea conflictelor și găsirea de soluții optime la nivel de relație de cuplu, ținând cont și de specificitatea fiecăruia dintre parteneri.

 • Reprezintă procesul de ghidare și intervenție în restructurarea  dinamicii familiale. Aceasta visează familia ca un sistem și, deci, ca principală resursă a fiecărui membru și urmărește dezvoltarea unei structuri de familie satisfăcătoare (cea mai realistă in condițiile date), care să permită împlinirea nevoilor individuale, dar și a familiei, ca întreg, pe mai multe dimensiuni psihologică, socială, medicală.

 • Aceasta are ca obiectiv clarificarea zonelor cu probleme(de ordin clinic), identificarea resurselor si abilitaților existente, dezvoltarea unor obiective realiste si pe furnizarea unui plan terapeutic personalizat. Evaluare psihologică clinică rezultă din analiza datelor biografice, testelor psihologice, interviului clinic.

  În funcție de nevoie/ solicitare, în urma evaluării clinice, clientul poate primi un raport de screening psihologic, care să vizeze temperament, mecanisme de apărare, trăsături clinice, riscuri(vulnerabilități), puncte forte(resurse), recomandări.

 • Reprezintă procesul de ghidare în identificarea opțiunilor cele mai potrivite cu înclinațiile. aptitudinile și competențele personale,  în plan educațional și  profesional .Vocația este cumva, chemarea vieții, modul prin  care fiecare iți găsește împlinirea prin ceea ce face. Odată conștientizate inclinațiile și abilitățile personale, este importanta conexiunea intre ceea ce se învață pentru împlinirea vocației prin dezvoltarea competențelor  si utilitatea cunoștințelor si abilităților dobândite pentru concretul profesiei. 

 • Include ateliere de dezvoltare personala pentru copii sau adulți, programe de parenting și programe destinate familiei pentru o mai buna comunicare parinte-copil si programe de educație despre stilul de viată sănătos.

  Dezvoltarea personală înseamnă procesul de autocunoaștere, de conștientizare  și de optimizare a  aspectelor personale,(atât vulnerabilități, cât și resurse), având ca obiectiv autorealizarea sau valorificarea  potențialului personal maxim. Cea mai benefică este dezvoltarea personala prin intermediul unui grup, pentru ca revelă aspecte de relaționare  care în context individual sunt foarte greu de observat, conștientizat, schimbat.

  Parentingul reprezintă un mod conștient, informat și asumat, de educație familială, emoțională și de creștere a copiilor, în sensul de a dezvolta o relație sănătoasă parinte-copil, raportată corect la nevoile copilului si ale adultului, creșterea conștientă a copilului în acord cu stadiile aferente dezvoltării acestuia.

  Stilul de viată sănătos înglobează alimentație, exerciții fizice si odihnă/relaxare. Cu rutină și cu disciplina aferentă. Este un model bazat pe nevoile individuale, specifice ale organismului astfel încât să integreze sănătatea fizică și psihică.